Biografi

Westling är privatpraktiserande KBT-psykolog samt anställd som universitslektor vid Uppsala universitet, Institutionen för psykologi. Vid universitetet är han programansvarig för psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning. En utbildning som han VT 2001 tog initiativ till att starta upp som landets första psykoterapeutprogram med KBT-inriktning. Idag finns utbildningen vid ett flertal universitet i landet och sedan HT 2008 även vid Karolinska Institutet i Stockholm. Westling är knuten till KI:s utbildning som konsult, lärare/föreläsare och psykoterapihandledare. Han anlitas idag flitigt som konsult av olika universitet, landsting, psykoterapiorganisationer och privata aktörer rörande utbildningsfrågor inom KBT... Läs mer här.

Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT), eller mera fullständigt kognitiv beteendeinriktad psykoterapi, brukar karakteriseras som en strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd psykoterapiform. I många länder i västvärlden, och i synnerhet i USA, har intresset för KBT länge varit stort. I Sverige har intresset för terapiformen tagit fart först under senare år. Idag är kompetens inom KBT mycket efterfrågad i landet, sannolikt beroende på att ett stort antal studier dokumenterat terapiformens synnerligen goda effekt för ett stort antal problemområden... Läs mer här.

Tjänster

Psykoterapi
Mer inom kort.

Handledning
Mer inom kort.

Utbildningsverksamhet
Mer inom kort. Läs mer här.

Telefon:  070-8314207  E-post: Bengt.E@WestlingKBT.se