Utbildningar

Reportage - Intranätet Landstinget Västernorrland

KBT-utbildning i landstingets regi

Under två år har ett tjugotal anställda inom primärvård, vuxenpsykiatri och habilitering /rehabilitering utbildats i kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi (KBT).

Torsdagen den 14 januari tog de examen och det var nöjda deltagare som firade sina nyvunna kunskaper.

Föreläsningar har alternerats med egna övningar som till exempel rollspel som filmats för analys. Lärare på utbildningen har varit Bengt E. Westling och Caroline Hyddén-Linnander från Westling KBT AB.

– Det har varit en verkligt rolig utbildning att genomföra, säger Caroline Hyddén-Linnander. Det här är den första utbildningen som genomförs i norra delen av landet och gruppen har varit motiverad och har infriat alla de höga krav vi har ställt på dem.

Deltagarna är mycket nöjda med utbildningen. Något de lyfter fram är föreläsarna som beskrivs som ”handplockad elit”, många har varit professorer som arbetar kliniskt, det vill säga med nära koppling till praktiskt arbete.

Utbildningen har varit krävande med många olika typer av examinationer, allt från tentor till inlämningsuppgifter och praktiska övningar. Efter utbildningen kan deltagarna själva, under handledning, erbjuda patienter KBT.

– De kommer att bli en stor tillgång för patienterna, säger Bengt E. Westling. Behovet är stort och de har nu specialistkunskaper som är tillämpningsbara inom många verksamhetsområden.

Utbildningen har skett i landstingets regi inom ramen för den statliga rehabgarantin och stimulansmedel för psykiatrin. Upphandlingen av utbildningen har skett av enheten för Försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvårdsadministrativa enheten på landstingets kansli.

Bengt E Westling och Caroline Hyddén-Linnander från Westling KBT AB har varit kursledare för utbildningen. ”Fantastiskt rolig och duktig grupp att leda” är deras samlade bedömning av kursen och deltagarna. Foto: Marlene Axemo Gode
Här är kursdeltagarna som under två års tid studerat kognitiv beteendeterapeutisk psykoterapi på 40 % av heltid. Foto: Marlene Axemo Gode